Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány pouze prodávajícím, jako správcem osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Bárny agro s.r.o., se sídlem Jakubovice 38, 563 01 Lanškroun,IČ 28828402, DIČ CZ28828402, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 30123.

  Kontaktní údaje správce pro doručování jsou Jakubovice 38, 563 01 Lanškroun, adresa elektronické pošty je info@barny-agro.cz, tel. 732 378 639

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování, kterými je splnění právních povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy České republiky. V případě pokud se neuplatní žádný zákonný důvod, požaduje správce po subjektu osobních údajů písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Kategorií subjektů údajů jsou zákazníci (spotřebitelé, fyzické osoby – podnikatelé, právnické společnosti) e-shopu www.barny-agro.cz, provozoven správce.
 4. Dalšími příjemci osobních údajů subjektu budou poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, pokud zákazník zvolí dodání zboží přepravcem. Z důvodů interních pak osoby zajišťující účetní služby pro správce, poskytovatelé IT systému, orgány finanční správy a další úřady podle platné legislativy, která tak ukládá správci. Správce nepředá žádné osobní údaje do třetí země nebo mezinárodních organizací.
 5. Subjekt osobních údajů má právo po správci žádat přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno nařízení, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Subjekt osobních údajů má právo osobní údaje neposkytnout. Vzhledem k povaze obchodní činnosti správce nelze bez potřebných osobních údajů uzavřít kupní smlouvu, nebo smlouvu o dílo.
 6. V okamžiku, kdy uplynou veškeré účely pro zpracování osobních údajů, musí správce osobní údaje aktivně sám vymazat. Tuto lhůtu stanovil správce na 10 let, vzhledem k platné právní legislativě České republiky.
 7. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů.

 

Seznam používaných cookie

Nezbytné
Nezbytné
Nezbytné
Nezbytné
cc_cookieNezbytnéwww.barny-agro.cz6 měsícůHTTP Cookie
PHPSESSIDNezbytnéwww.barny-agro.czSessionHTTP Cookie

Přihlásit
Přihlásit|Registrace